Lección número nueve (9)

Cuando era niño - Kiedy byłem dzieckiem

Cuando era niño pasaba las vacaciones de verano en casa de mis bisabuelos. Mis bisabuelos vivían en el campo. Cada día me levantaba muy temprano e iba al prado para tomar el sol. Después ayudaba a mis bisabuelos en sus trabajos: ordeñaba las vacas, alimentaba las gallinas y limpiaba la casa. Durante las noches miraba al cielo y a las estrellas.

Ahora mis bisabuelos ya no viven en el campo - están muertos. Pero yo sigo mirando al cielo y a las estrellas por las noches.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

cuando - kiedy
era - byłem / byłam (forma czasownika „ser”)
un niño - dziecko
pasar - tu: spędzać
las vacaciones - wakacje
verano - lato
la casa - dom
bisabuelos - pradziadkowie
el campo - tu: wieś
cada - każdy
muy - bardzo
temprano - wcześnie
e - i
el prado - łąka
para - żeby
tomar el sol - opalać się
después - potem
ayudar - pomagać
en - w
trabajo - praca
ordeñar - doić
la vaca - krowa
alimentar - karmić
la gallina - kura
limpiar - czyścić
durante - podczas
la noche - noc
mirar - patrzeć
el cielo - niebo
la estrella - gwiazda
ahora - teraz
ya - już
muerto - martwy
pero - ale
sigo - kontynuuję, nie przestaję (forma czasownika „seguir”)
por las noches - nocami

Objaśnienia:

Czas przeszły Pretérito Imperfecto:
Jest to czas niedokonany. Używamy go kiedy mówimy o czynności, która trwała przez długi czas dawno temu. Przy czym nie jest istotne ile lat lub miesięcy faktycznie minęło, ale nasze odczucie: używając tego czasu komunikujemy rozmówcy, że mówimy o czymś co w naszym odczuciu dawno minęło.

Odmiana czasowników w czasie Pretérito Imperfecto:

Koniugacji I (-ar): -aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais, -aban):
Koniugacji II i III (-er oraz -ir): -ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían):


Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III
fumaba
fumabas
fumaba
fumábamos
fumabais
fumaban
bebía
bebías
bebía
bebíamos
bebíais
bebían
vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
vivían

„Y” czy „e”:
Polski spójnik „i” tłumaczymy na hiszpański „y” (znaczenie i wymowa w obu językach jest identyczna). Kiedy jednak słówko „y” miało by stać przed słowem zaczynającym się od „i” (na przykład „iba”), wtedy zastępuje się je słówkiem „e”:

bisabuela y bisabuelo - prababcia i pradziadek
alimentaba y limpiaba - karmiłem i czyściłem
invierno y verano - zima i lato
verano e invierno - lato i zima
me levantaba e iba - wstawałem i chodziłem

Zasada ta odnosi się też do słów zaczynających się od „hi”, n.p.:

padres e hijos - ojcowie i synowie

Odmiana czasownika „seguir” w czasie terażniejszym:
yo sigo
sigues
él(ella) sigue

nosotros(-as) seguimos
vosotros(-as) seguís
ellos(-as) siguen

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka