Lección número ocho (8)

Un día típico - Typowy dzień

Jaione es estudiante. Vive en un piso compartido con tres otros estudiantes.

Cada día ella se despierta a las ocho y media de la mañana. Se levanta, va al baño y se ducha. A las nueve desayuna. Comienza las clases a las diez. Sobre la una come en la cantina de la universidad. A las cinco de la tarde termina las clases y va a la piscina para nadar un rato.

Jaione vuelve a casa a las nueve de la tarde. Charla con los demás, cena, fuma un porro y va a su cama a las once de la noche.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

un piso - mieszkanie
compartir - współdzielić (compartido = współdzielony)
cada día - każdego dnia, codziennie
despertarse - budzić się
a las (ocho y media) de la mañana - o godzinie (ósmej trzydzieści) rano
la mañana - ranek
levantarse - wstawać, podnosić się
va - idzie (forma czasownika ir - iść)
el baño - łazienka
ducharse - brać prysznic
desayunar - jeść śniadanie
comenzar - zaczynać
las clases - zajęcia (w szkole lub na uczelni)
sobre (la una) - około godziny (pierwszej)
comer - jeść obiad
la cantina - stołówka
las (cinco) de la tarde - godzina (piąta) po południu / wieczorem
terminar - kończyć
la piscina - basen
para - żeby (również: dla)
nadar - pływać
un rato - chwilka
volver - wracać
la casa - dom
charlar - rozmawiać, gadać
con - z
los demás - pozostali
cenar - jeść kolację
un porro - skręt
su - jego / jej
la cama - łóżko
las (once) de la noche - godzina (jedenasta) w nocy

Objaśnienia:

Czasowniki zwrotne:
Tak samo jak w języku polskim tak i w hiszpańskim występują czasowniki zwrotne (myć się, ubierać się). Różnica polega na tym, że w hiszpańskim zaimek zwrotny (się) podlega odmianie przez liczby i rodzaje. Wyjaśniamy to na przykładzie czasownika levantarse (podnosić się):

levantar - podnosić
levantarse - podnosić się

yo me levanto - podnoszę się
tu te levantas - podnosisz się
él (ella) se levanta - podnosi się

nosotros (-as) nos levantamos - podnosimy się
vosotros (-as) os levantáis - podnosicie się
ellos (-as) se levantan - podnoszą się

Czasonik ir:
Czasownik ir (iść) jest czasownikiem nieregularnym. Jego odmiana w czasie terazniejszym:

Yo voy - idę
Tú vas - idziesz
Él/Ella va - idzie

Nosotros/Nosotras vamos - idziemy
Vosotros/Vosotras vais - idziecie
Ellos/Ellas van - idą

Określanie czasu:
Poniżej prezentujemy zwroty używane przy określaniu czasu (dokładniejsze informacje o liczebnikach są dostępne w dziale „liczebniki” - menu po lewej stronie):

¿Qué hora es? - Która jest godzina?
¿A qué hora (...)? - O której godzinie (...)?

Es la una. - Jest pierwsza.
Son las dos. - Jest druga.
Son las tres y cinco. - Jest trzecia pięć.
Son las cuatro de la mañana. - Jest czwarta rano.
Son las cuatro de la tarde. - Jest czwarta po południu.
Son las cinco y cuarto. - Jest kwadrans po piątej.
Son las diez y media. - Jest dziesiąta trzydzieści.
Son las once menos diez. - Jest jedenasta za dziesięć.
Son las doce. - Jest dwunasta.

A las dos de la tarde. - O drugiej po południu.
A las ocho y veinticinco de la mañana. - O ósmej dwadzieścia pięć rano.
A las nueve y cuarenta y dos. - O dziewiątej czterdzieści dwa.

Sobre la una. - Około godziny pierwszej.
Sobre las seis y media de la mañana. - Około szóstej trzydzieści rano.

Do określania godzin używa się tylko liczb od 1 do 12, uzupełniając wypowiedż w razie potrzeby zwrotem „de la mañana” (rano) lub „de la tarde” (po południu / wieczorem) - nie mówi się n.p.: „godzina dwudziesta druga”, ale „dziesiąta wieczorem”.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka