Lección número siete (7)

¿Qué hay en el frigo? - Co jest w lodówce?

- Borja ¿hay leche en el frigo?
- No.
- ¿Y huevos?
- Tampoco.
- ¿Hay tomates?
- No hay tomates ni pepinos. Tampoco hay cerveza.
- Entonces ¿qué hay en el frigo?
- Hielo.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

hay - jest / są (w sensie znajdować się)
el frigo - lodówka
la leche - mleko
y - może oznaczać i lub a
el huevo - jajko
tampoco - też nie
el tomate - pomidor
ni - ani
el pepino - ogórek
la cerveza - piwo
entonces - więc
el hielo - lód

Objaśnienia:

Słówko „Hay”:
W czytance pojawiło się słówko „hay” (jest to bezosobowa forma czasownika „haber”). Używa się go gdy chcemy powiedzieć, że coś się gdzieś znajduje lub gdy o to pytamy:

¿Hay leche en el frigo? - Czy w lodówce jest jakieś mleko?

Dla początkujących „hay” może się mylić z „estar”, jednak jest między nimi zasadnicza różnica: gdy używamy „estar” to istotny jest dla nas konkretny przedmiot o którym mówimy, natomiast używając „hay” kładziemy nacisk na fakt znajdowania sie (lub nie) jakiegoś przedmiotu w danym miejscu:

En la calle hay un coche. - Na ulicy jest jakiś samochód.
Mi coche está en la calle. - Mój samochód jest na ulicy.

¿Hay tomates en el frigo? - Czy w lodówce są jakieś pomidory?
¿Está mi tomate en el frigo? - Czy mój pomidor jest w lodówce?

Słówka „hay” nie odmienia się w czasie teraźniejszym. Ma tę samą formę dla wszystkich liczb i rodzajów.

„También” i „tampoco”:
Słówko „también” znaczy „też”, jednak używa się go tylko w znaczeniu twierdzącym. Kiedy chcemy powiedzieć „też nie” używamy słówka „tampoco”.

Słówko „Y”:
Słowo „y” oznacza zazwyczaj „i”:

ajo y cebolla - czosnek i cebula
cerveza y vino - piwo i wino

Kiedy jednak „y” stoi na początku zdania to tłumaczy się jako „a”:

¿Y tú? - A ty?
¿Y huevos? - A jajka?

Frigo czy nevera?:

Na określenie lodówki mamy do dyspozycji dwa słowa: nevera i frigo (skrót od frigorífico). Najczęściej się używa właśnie „frigo”.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka