Lección número seis (6)

¿Dónde está la cajita de Borja? - Gdzie jest skrzyneczka należąca do Borja?

- ¡Hola Borja!
- ¡Hola! ¿Sabes donde está mi cajita?
- ¿Qué cajita?
- Mi cajita pequeña. La de madera.
- Sí. Está allí, sobre la mesa. Borja ¿qué hay dentro?
- Hierba.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

estar - być (w sensie zmiennym)
la cajita - skrzyneczka
saber - wiedzieć
pequeña - mała
la madera - drewno
- tak
allí - tam
sobre - na
la mesa - stół
hay - jest, znajduje się
dentro - w środku
la hierba - trawa

Objaśnienia:

Czasownik „estar”:
Oznacza „być” ale odnosi się tylko do cech zmiennych (w odróżnieniu od czasownika „ser”, który służy do definiowania). To bardzo ważne: czasownika „ser” używa się mówiąc o o cechach określających istotę opisywanego przedmiotu, w innych przypadkach używa się czasownika „estar”:

soy de Polonia - jestem z Polski
soy alto - jestem wysoki
soy piloto - jestem pilotem

estoy en España - jestem w Hiszpanii
estoy feliz - jestem szczęśliwy
estoy de vacaciones - jestem na urlopie

Czasownik „estar” jest nieregularny. Odmienia się w czasie teraźniejszym następująco:

Yo estoy
estás
Él/Ella está

Nosotros/Nosotras estamos
Vosotros/Vosotras estáis
Ellos/Ellas están

Czasownik „saber”:
Jest to czasownik nieregularny. Odmiana w czasie teraźniejszym:

Yo
sabes
Él/Ella sabe

Nosotros/Nosotras sabemos
Vosotros/Vosotras sabéis
Ellos/Ellas saben

Słówko „qué”:
Słówko to posiada kilka znaczeń. Może oznaczać:

co? - ¿Qué es esto? - co to jest?
jaki / jaka / jakie - ¿Qué cajita? - Jaka skrzyneczka?
co za [...]! - ¡Qué morro! - co za tupet! (dosłownie: Co za ryj!).
jak [...]! - ¡Qué bien! - Jak dobrze.

Uwaga: Wyraz „que” to zupełnie inny wyraz i nie należy go mylić z „qué”.

Opuszczanie rzeczownika:
Kiedy w kolejnych zdaniach występuje ten sam podmiot, to w drugim z nich (i w każdym następnym) można użyć samego rodzajnika (bez rzeczownika):

Mi cajita pequeña. La de madera. - Moja mała skrzyneczka. Ta z drewna.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka