Lección número cinco (5)

¿Dónde vives? - Gdzie mieszkasz?

Esta es Jaione. Jaione vive en Irun. Es un pueblo situado al borde del Golfo de Vizcaya, en la frontera entre Francia y España. Irun es muy bonito. ¿Dónde vives tú?

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

¿dónde? - gdzie?
Jaione - imię żeńskie
vivir - żyć
un pueblo - wioska
situado / situada - usytuowany / usytuowana
a - przy
el borde - brzeg
el Golfo de Vizcaya - Zatoka Biskajska
la frontera - granica
entre - pomiędzy
Francia - Francia
España - Hiszpania
muy - bardzo
bonito - śliczny

Objaśnienia:

Odmiana czasowników (część III):
Czasowniki trzeciej koniugacji kończą się na -ir, np. vivir. Odmiana czasowników tej koniugacji następuje poprzez zamiane końcówki -ir z bezokolocznika na końcówki: -o, -es, -e, -imos, -ís, -en:

Yo vivo
vives
Él/Ella vive

Nosotros/Nosotras vivimos
Vosotros/Vosotras vivís
Ellos/Ellas viven

Łączenie przyimków z rodzajnikiem:
Kiedy przyimek kończący się na samogłoskę stoi przy rodzajniku „el” następuje połaczenie tych słówek aby uniknąć kakofonii:

a + el = al
de + el = del

Opuszczanie podmiotu:
W zdaniach często opuszcza się podmiot jeśli ze zdania poprzedniego jasno wynika o czym mówimy:

Jaione vive en Irun. Es un pueblo...

Odpowiednik dopełniacza:
W hiszpańskim nie istnieje deklinacja (odmiana przez przypadki) rzeczowników. Jest to ogromne ułatwienie dla wszystkich uczących się tego języka. Odpowiednikiem polskiego dopełniacza (kogo? czego?) jest konstrukcja „de + rzeczownik”:

el libro de Anna - książka Anny
el borde del golfo - brzeg zatoki

Przyimek „de” ma też inne znaczenia (np.: z, od).

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka