Lección número 19 (diecinueve)

Cierra tus ojos - Zamknij oczy

Cierra tus ojos e imagínate tu vida dentro de quince años. Cuando yo lo intento, veo una mujer hermosa, tres niños, dos gatos y un ratón con mucho miedo.

Mi esposa será mi media naranja - será guapa, lista y le gustará mirar a las estrellas. Juntos crearemos una casa llena de felicidad y amor.

En cuanto a los niños - nunca se sabe: quizá serán diablitos. Espero que por lo menos uno de ellos no querrá destruir el mundo.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

cerrar - zamykać
un ojo - oko
imaginarse - wyobrażać sobie
dentro de - w ciągu, za
cuando - kiedy
intentar - próbować
una mujer - kobieta
hermoso(-a) - piękny(-a)
un niño - dziecko
media - połowa
naranja - pomarańcza
guapo(-a) - ładny(-a)
listo(-a) - mądry(-a)
juntos - razem
crear - stworzyć
lleno(-a) - wypełniony(-a)
la felicidad - szczęście
el amor - miłość
un diablito - diabełek, diablątko
esperar - czekać; mieć nadzieję
destruir - niszczyć
el mundo - swiat


Objaśnienia:

Tener miedo:
W języku hiszpańskim nie występuje czasownik „bać się”. Zamiast niego mówi się „tener miedo” (dosłownie: mieć strach). Podobnych kontstrukcji używa się do wyrażania głodu i pragnienia:

Tengo miedo. - Boję się.
¿Tienes hambre? - Jesteś głodny?
Maria tiene sed. - Maria jest spragniona (chce pić).

Powyższa konstrukcja wymaga użycia czasownika, a co za tym idzie zdania podrzędnie złożonego. Jeśli chcemy tego uniknąć możemy użyć słówka „con” (czyli „z”):

un ratón con miedo - przestraszona mysz
una oveja con sed - spragniona owca
un gato con hambre - głodny kot


Media naranja:
Określenie to oznacza dosłownie „połowka pomarańczy”. Używa się go na określenie drugiej osoby w parze, która doskonale do nas pasuje (tak jak w polskim: druga połowa jabłka). Może też oznaczać: ten jedyny, ta jedyna, druga połowa, lepsza połowa (chyba już rozumiecie o co chodzi...).

Juan es mi media naranja. - Juan jest moją druga połówką (doskonale do mnie pasuje).
Busco a mi media naranja. - Szukam swojej drugiej połówki.


Różnica między „ser listo” i „estar listo”:
Przymiotnik „listo” należy do grupy przymiotników, które zmieniają znaczenie w zależności od tego, czy zostaną użyte z czaswonikiem „ser” czy „estar”.

Zwrot „ser listo” oznacza: być mądrym; natomiast „estar listo” znaczy: być gotowym. Oto przykłady:

¿Estás lista? - Czy jesteś gotowa?
Pedro está listo - Pedro jest gotowy

Eres muy lista - Jesteś bardzo mądra
Juan no es muy listo - Juan nie jest bardzo mądry


En cuanto a:
Zwrot ten oznacza „jeśli chodzi o”. Bardzo często używany jest na początku zdania, aby zasygnalizować zmianę toru wypowiedzi.


Po kolei:

statystyka