Lección número 18 (dieciocho)

En el año 3000 - W roku 3000

En el año 3000 la vida será totalmente diferente de la nuestra. Todo será más fácil: habrán coches volantes y ropa inteligente. Todos podrán trabajar en sus casas gracias a la red global de internet.

Cambiarán también otros aspectos de nuestras vidas. Los médicos encontrarán remedios para el cáncer y la SIDA. La gente tendrá más tiempo libre y estará más feliz que ahora.

Por lo menos esto es una de las posibilidades. La otra es guerra nuclear, destrución total, pobreza y hambruna. Lo que pasará depende de nuestras decisiones. Nuestro futuro está en nuestras manos.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

será - będzie
totalmente - całkowicie
diferente - inny, odmienny
nuestra - nasza
fácil - łatwy, prosty
volante - latający
la ropa - ubranie, ciuchy
la red - sieć
cambiar - zmieniać
un remedio - lekarstwo
la SIDA - AIDS
feliz - szczęśliwy
por lo menos - przynajmniej
una posibilidad - możliwość
la pobreza - bieda
la hambruna - klęska głodu


Objaśnienia:

Czas Futuro Imperfecto:

W czytance użyto czasu przyszlego (Futuro Imperfecto). Służy on do wyrażania czynności przyszłych, czyli tych, które dopiero nastąpią. Odmiana wszystkich trzech koniugacji w tym czasie jest przedstawiona poniżej.

Odmiana czasowników w czasie Futuro Imperfecto polega na dodaniu do bezokolicznika końcówek:

Koniugacja I, II i III: -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án

Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III
fumaré
fumarás
fumará
fumaremos
fumaréis
fumarán
beberé
beberás
beberá
beberemos
beberéis
beberán
viviré
vivirás
vivirá
viviremos
viviréis
vivirán


Czasowniki nieregularne w czasie Futuro Imperfecto:
Powyższa zasada odnosi się również do czasowników nieregularnych (zawsze dodajemy te same końcówki). Istnieją jednak czasowniki, których temat w tym czasie różni się od bezokolicznika:

decir - diré
hacer - haré
poder - podré
poner - pondré
querer - querré
saber - sabré
salir - saldré
tener - tendré
venir - vendré
haber - habré


AIDS i SIDA:

W języku hiszpańskim kolejność słów w zdaniu jest odmienna niż w języku polskim czy angielskim. Dlatego akronimy w języku hiszpańskim mają inną postać niż tą, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Dla przykładu:

AIDS = Acquired ImmunoDeficiency Syndrome (język angielski)
SIDA = Síndrome de InmunoDeficiencia Adquirida (język hiszpański)

Inne często spotykane skróty:
OTAN (NATO)
VIH (HIV)
UE (EU)
ONU (ONZ, UN)


Por lo menos:
Okreslenie to oznacza po polsku: przynajmniej, conajmniej.

Por lo menos hay comida. - Przynajmniej jest jedzenie.
Por lo menos bebe algo. - Przynajmniej coś wypij.


Po kolei:

statystyka