Lección número 16 (dieciseis)

Los viajes - podróże

A mi me gustan los viajes. Me encanta visitar sitios nuevos.

Hace tres años fui a España para un año entero. Cuando estaba allí alquilaba un cuarto en un piso compartido con otros estudiantes. Cada día iba a clases en la universidad. Los fines de semana los pasaba viajando a lugares próximos y lejanos. Una vez estuve en Bakio. Otra vez fui a Cádiz y Tarifa.

Ahora sigo viajando: en el año pasado he ido a Serbia, hace un mes he estado en Ucrania. Este mes voy a Dinamarca.

No sé cuál es mi destino, pero sé que quiero viajar mucho en mi vida.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

me encanta - uwielbiam (dosł. zachwyca mnie)
sitio - miejsce
nuevo - nowy
entero - cały
alquilar - wynajmować
un cuarto - pokój
el fin de semana - weekend (dosł. koniec tygodnia)
viajando - podróżując
un lugar - miejsce
próximo - bliski
lejano - daleki
una vez - raz
otra - inna
ahora - teraz
pasado - miniony, były
la Serbia - Serbia
la Ucrania - Ukraina
la Dinamarca - Dania
el destino - los, przeznaczenie
mucho - dużo
la vida - życie


Objaśnienia:

Poznane czasy gramatyczne:
W tej czytance użyto wszystkich poznanych jak dotąd czasów gramatycznych (Presente, Pretérito Imperfecto, Pretérito Indefinido oraz Pretérito Perfecto).

Każdy z tych czasów ma konkretne zastosowanie i nie należy ich ze sobą mylić. Zanim wybierzemy czas, musimy odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

1. Czy czynność o której chcemy opowiedzieć jest zakończona?
2. Czy czynność o której chcemy opowiedzieć mieści się w naszym subiektywnym „teraz” (w przedziale czasu, który jeszcze nie minął) czy „dawno” (w przedziale czasu, który już minął)?

Poniższa tabelka ilustruje którego czasu należy użyć w każdym z przypadków oraz podaje przykład odmiany czasownika „fumar” w danym czasie:

Czas gramatyczny
Odmiana „fumar”
Nasze „teraz”;
Czynność nie zakończona
Presente

fumo
fumas
fuma
fumamos
fumáis
fuman
Nasze „teraz”;
Czynność zakończona
Pretérito Perfecto

he fumado
has fumado
ha fumado
hemos fumado
habéis fumado
han fumado
Nasze „dawno”;
Czynność nie zakończona
Pretérito Imperfecto

fumaba
fumabas
fumaba
fumábamos
fumabais
fumaban
Nasze „dawno”;
Czynność zakończona
Pretérito Indefinido

fumé
fumaste
fumó
fumamos
fumasteis
fumaron


Odmiana ważnych czasowników nieregularnych:
Poniżej przedstawiamy odmianę kilku ważnych czasowników nieregularnych (ser, estar, ir, saber) w czterech poznanych czasach:

Presente:
ser: soy, eres, es, somos, sois, son
estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están
ir: voy, vas, va, vamos, vais, van
saber: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

Pretérito Perfecto:
ser: he sido, has sido, ha sido, hemos sido, habéis sido, han sido
estar: he estado, has estado, ha estado, hemos estado, habéis estado, han estado
ir: he ido, has ido, ha ido, hemos ido, habéis ido, han ido
saber: he sabido, has sabido, ha sabido, hemos sabido, habéis sabido, han sabido

Pretérito Imperfecto:
ser: era, eras, era, éramos, erais, eran
estar: estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban
ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
saber: sabía, sabías, sabía, sabíamos, sabíais, sabían

Pretérito Indefinido:
ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
saber: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron

Uwaga: W czasie Pretérito Indefinido czasowniki „ser” i „ir” odmieniają się identycznie (mają identyczne formy).

Kulturowe:

W treści czytanki pojawiła się nazwa miejscowości „Bakio”. W języku hiszpańskim nie używa się litery „k” (poza słowami obcego pochodzenia, n.p. kilo), jednak miejscowość ta leży w Kraju Basków (obszar na północy Hiszpanii, z własnym językiem, kulturą i tradycjami). W treści czytanki użyto oryginalnej pisowni, używanej przez mieszkańców tej miejscowości.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka