Lección número 14 (catorce)

¿Qué has hecho hoy? - Co dziś robiłeś?

Hoy me he despertado a las diez. Me he levantado, me he duchado y he desayunado. Luego ha llamado mi amigo Paco. Hemos ido al Zoo. Hemos paseado por las avenidas y hemos observado varios animales. Al final hemos mirado a peces, que han flotado tranquilamente en el agua.


 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

hoy - dziś
has hecho - zrobiłeś (niedawno)


Objaśnienia:

Pretérito perfecto:
Czasu tego używa się kiedy mówimy o czynności, która wydarzyła się niedawno. Dokładniej rzecz ujmując czas ten opisuje czynności zakończone, jednak w naszym subiektywnym „teraz”. Nie jest istotne ile czasu faktycznie upłynęło od tamtego momentu, istotne jest to czy dla mówiącego było to dawno czy niedawno. Poprawne zatem może być stwierdzenie:

Mi perro ha muerto hace un año. - Mój pies zdechł rok temu (niedawno).

Czas Pretérito perfecto jest czasem złożonym: składa się z czasownika posiłkowego „haber” odmienionego w czasie teraźniejszym oraz z formy „participio pasado” czasownika głównego (wyrażającego czynność o jakiej chcemy opowiedzieć). Te dwa czasowniki muszą stać w zdaniu obok siebie (żadna inna część zdania nie może stanąć między nimi).

Odmiana czasownika „haber” wygląda następująco:

Liczb poj. Liczba mn.
Osoba I he hemos
Osoba II has habéis
Osoba III ha han


Formę „participio pasado” danego czasownika uzyskuje się przez dodanie do tematu bezokolicznika końcówki „-ado” (w pierwszej koniugacji) lub „-ido” (w koniugacji drugiej i trzeciej):

Bezokolicznik Participio pasado
Koniugacja I hablar hablado
Koniugacja II beber bebido
Koniugacja III vivir vivido


Występują oczywiście nieregularności przy tworzeniu participio pasado dla niektórych czasowników, na przykład:

ir (iść) - ido
decir (powiedzieć) - dicho
hacer (zrobić) - hecho
ver (zobaczyć) - visto
morir (umrzeć) - muerto
ser (być) - sido


Przykłady:

Hoy he ido al Zoo. - Dziś poszedłem do Zoo.
Ayer has visto un accidente. - Wczoraj widziałeś wypadek.
Mi perro ha muerto hace un mes. - Mój pies zdechł miesiąc temu.

Anoche hemos ido al concierto. - Wczoraj w nocy poszliśmy na koncert.
¿Habéis bebido la leche? - Czy wypiliście mleko?
Ellos han fumado un porro. - Oni wypalili skręta.


Czasu Pretérito perfecto używa się też wtedy kiedy pytamy o coś co ma wpływ na teraźniejszość oraz gdy mówimy o czymś co nigdy nie miało miejsca:

¿Has bebido mi zumo? - Czy wypiłeś mój sok?
Nunca he estado en Australia. - Nigdy nie byłem w Australii.


Kulturowe:
W języku hiszpańskim istnieje takie oto powiedzonko:

Del dicho al hecho hay un gran trecho.

Łatwiej powiedzieć niż zrobić.
Dosł: „Między 'powiedziane' a 'zrobione' jest duża odległość.”

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka