Lección número 11 (once)

La oveja negra - Czarna owca

Hace mucho mucho tiempo había una oveja negra. La oveja se llamaba Agis y era una oveja muy amable. Le gustaba comer hierba, dormir y hablar con otros animales.

Un día Agis encontró un ratón pequeño. „¿Cómo te llamas?” - preguntó Agis. Pero el ratoncito no respondió. „¿Tienes hambre?” - dijo la oveja. El ratón giró su cabeza a la izquierda y a la derecha. Agis intentó otra vez: „¿Quizá tienes sed?” El ratón giró su cabecita arriba y abajo. „Entiendo” - respondió Agis - „¡Entonces vamos! Yo sé dónde hay agua.”. Y la oveja con el ratón fueron a beber.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

hace mucho mucho tiempo - dawno dawno temu
había - była sobie (Pretérito Imperfecto czasownika „haber”)
una oveja - owca
negra - czarna
muy - bardzo
amable - uprzejma
le gustaba - lubiła, podobało się jej
dormir - spać
hablar - rozmawiać
otros - inne
un animal - zwierzę
un día - pewnego dnia
encontrar - spotkać
un ratón - mysz
pequeño(-a) - mały(-a)
¿Cómo te llamas? - jak się nazywasz?
preguntar - pytać
pero - jednak
un ratoncito - myszka (zdrobnienie od „ratón”)
responder - odpowiadać
tener hambre - być głodnym
decir - mowić
girar - kręcić
la cabeza - głowa
a la izquierda - w lewo
a la derecha - w prawo
intentar - próbować
otra vez - jeszcze raz
quizá - może
tener sed - być spragnionym
la cabezita - główka (zdrobnienie od „cabeza”)
arriba - w górę
abajo - w dół
entender - rozumieć

Objaśnienia:

Czas Pretérito Indefinido:
Jest to czas przeszly dokonany. Używamy go kiedy mówimy o zdarzeniu, które miało miejsce dawno temu i trwało krótko. Istotne jest tu odczucie mówiącego: używając tego czasu komunikujemy rozmówcy, że mówimy o czymś co w naszym odczuciu było dawno.

Odmiana czasowników w czasie Pretérito Indefinido:

Koniugacji I (-ar): -é, -aste, -ó, -amos, -asteis, -aron
Koniugacji II i III(-er oraz -ir): -í, -iste, -ió, -imos, -isteis, -ieron

Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III
fumé
fumaste
fumó
fumamos
fumasteis
fumaron
bebí
bebiste
beb
bebimos
bebisteis
bebieron
viví
viviste
viv
vivimos
vivisteis
vivieron


Czasownik „hacer”:
Jest to bardzo ważny czasownik. Stojąc samodzielnie oznacza on „robić”, często jednak występuje w konstrukcjach, które zmieniają jego znaczenie. Trzy najważniejsze konstrukcje to: „hace + określenie czasu”, „hace + określenie czasu + que” oraz „hace + określenie pogody”.

„hace + określenie czasu”:
hace mucho tiempo había una oveja - dawno temu była sobie owca
hace un mes tenía un accidente - miesiąc temu miałem wypadek

„hace + określenie czasu + que”:
hace poco tiempo que él no bebe - od niedawna on nie pije
hace una semana que no fumo - od tygodnia nie palę (mija tydzień od kiedy nie palę)

„hace + określenie pogody”:
hace buen/mal tiempo - jest ładna/brzydka pogoda
hace lluvia/nieve - pada deszcz/śnieg
hace calor/frío - jest upał/zimno

Czasownik „gustar”:
Czasownik ten oznacza „podobać się” oraz „lubić” i używa się go zawsze z odpowiednim zaimkiem osobowym. Używając tego czasownika często opuszcza się podmiot, gdyż z formy zaimka wynika komu się dana rzecz podoba:

(A mí) me gusta comer. - Lubię jeść.
(A ti) te gustan los gatos. - Podobają ci się te koty.
(A él/ella) le gusta la tortilla. - On/ona lubi tortillę.

A mí y a ti nos gustaron los viajes - Mnie i tobie spodobały się podróże
(A vosotros) os gustó la cabra - Spodobała się wam ta koza
A Francisco y a Julio les gusta beber. - Francisco i Julio lubią pić.

Należy pamiętać, że zaimek musi się zgadzać (w osobie i liczbie) z osobą której się podoba dana rzecz lub osoba, natomiast sam czasownik musi się zgadzać (również w osobie i liczbie) z osobą lub rzeczą która się podoba:

Me gustas. - Podobasz mi się.
¿Le gustamos a Juan? - Podobamy się Juan'owi?

Zdrobnienia:
W języku hiszpańskim zdrobnienia tworzy się przeważnie przez dodanie końcówki: -ito/ita, -cito/cita, -illo/illa lub -cillo/cilla:

ratón - ratoncito
cabeza - cabecita
hombre - hombrecito

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka