Lección número diez (10)

En la estación de ferrocarril - Na dworcu kolejowym

Borja quiere visitar a su hermano que vive en Barcelona. Va a la estación de ferrocarril para comprar el billete:

- Buenos días.
- Buenos días. ¿Cuanto cuesta un billete a Barcelona?
- ¿Ida y vuelta o sólo ida?
- Sólo ida.
- Quince euros y cincuenta céntimos.
- ¿Hay discuentos para estudiantes?
- No, lo siento.
- Entonces un billete para hoy, por favor.
- Claro. Aquí está su billete y su cambio.
- ¿A qué hora sale el tren?
- A las diez y media del andén número siete. ¿Algo más?
- Sí ¿dónde están los servicios?
- Están allí, a la derecha de la salida.
- Muchas gracias. Adiós.
- Adiós.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

la estación - stacja, dworzec
ferrocarril - kolej żelazna
querer - chcieć, kochać
visitar - odwiedzić
hermano - brat
comprar - kupić
el billete - bilet
buenos días - dzień dobry (przed obiadem)
cuanto - ile
costar - kosztować
sólo ida - w jedną strone (tylko tam)
ida y vuelta - w obie strony (tam i z powrotem)
un discuento - zniżka
entonces - w takim razie, więc
hoy - dziś
por favor - poproszę
claro - oczywiście
aquí - tu
el cambio - reszta, drobne
salir - odjeżdżać, wyruszać, odchodzić
el tren - pociąg
el andén - peron
¿algo más? - coś jeszcze?
dónde - gdzie
los servicios - toalety
allí - tam
a la derecha - na prawo
la salida - wyjście
muchas gracias - dziękuję bardzo
adiós - do widzenia, żegnam

Objaśnienia:

Zaimki dzierżawcze:
W języku hiszpańskim występują zaimki dzierżawcze (mój, twoja, ich, nasze, itp...). Ich forma zależy zarówno od tego, kto posiada, jak i co jest posiadane. Ilustrują to poniższe tabelki:

PosiadaczLiczba pojedynczaLiczba mnoga
I osobamimis
II osobatutus
III osobasusus


PosiadaczeLiczba pojedynczaLiczba mnoga
I osobanuestro(-a)nuestros(-as)
II osobavuestro(-a)vuestros(-as)
III osobasusus

Przykłady:
mi coche - mój samochód
tus gatos - twoje koty
su billete - jego (lub ich) bilet
nuestras hermanas - nasze siostry
vuestros hermanos - wasi bracia
sus perros - jego (lub ich) psy

su billete, su cambio:

Hiszpanie używają form grzecznościowych, które pod względem gramatycznym są bardzo podobne do polskich (zamiast drugiej osoby używamy w zwrotach grzecznościowych trzeciej osoby).

Dlatego właśnie sprzedawca z czytanki użył określeń "su billete" i "su cambio" (zamiast "tu billete" i "tu cambio").

Esto es tu coche. - To jest Twój samochód.
Esto es su coche. - To jest jego/Pański samochód.

Określenie "su choche" może oznaczać zarówno "jego samochód" jak i "Pański samochód" (to czy "jego" czy "Pański" zależy od kontekstu).

Więcej o formach grzecznościowych (usted) dowiemy się w kolejnych lekcjach.

Osobowe „a”:
W czytance pojawił się czasownik „visitar”, który oznacza „odwiedzać”. W odniesieniu do przedmiotów i miejsc używa się go bez żadnego zaimka. Jednak kiedy czasownik ten odnosi się do osoby to stawiamy po nim „a”. Zasada ta pozwala sprecyzować kto jest wykonawcą czynności a kto jej przedmiotem. Identyczna zasada odnosi się do wielu innych czasowników:

visitar museo - odwiedzać muzeum
visitar a Anna - odwiedzać Annę

veo una cabra - widzę kozę
veo a Laura - widzę Laurę

buscas trabajo - szukasz pracy
buscas a mi amigo - szukasz mojego przyjaciela

Słówko „billete”:

Słowo „un billete” oznacza bilet transportowy lub banknot. Kiedy mamy na myśli bilet wstępu do jakiegoś obiektu lub na jakieś wydarzenie (wejściówka) to używamy słowa „una entrada”.

Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka