Lección número uno (1)

¿Qué es esto? - Co to jest?

¿Qué es esto? Esto es una lámpara. ¿Qué es esto? Esto es un gato. ¿Qué es esto? Esto es un coche. El coche es verde.

 Wyświetl tłumaczenie

Słówka:

¿qué? - co?
es - jest (forma czasownika „ser”)
esto - to
una lámpara - lampa
un gato - kot
un coche - samochód
verde - zielony

Objaśnienia:

Znaki zapytania i wykrzykniki:
W języku hiszpańskim każde pytanie zaczyna się odwróconym znakiem zapytania (¿) a kończy normalnym (?). Analogicznie, zdanie wykrzyknikowe rozpoczyna się od odwróconego wykrzyknika (¡) a kończy na zwykłym (!):

¿Qué es esto? - Co to jest?
¡Bienvenido! - Witaj!

Jeśli tylko część zdania ma charakter pytający (wykrzyknikowy) to odwrócony znak zapytania (wykrzyknik) piszę się bezpośrednio przed tą częścią:

Jorge ¿qué es esto? - Jorge, co to jest?

Rzeczowniki:
W języku hiszpańskim rzeczowniki mogą być tylko rodzaju męskiego albo żeńskiego (nie występuje rodzaj nijaki). Rodzaj rzeczownika określa jego rodzajnik. Istnieją rodzajniki określone (stosowane jeśli się mówi o rzeczach znanych, konkretnych) i nieokreślone (kiedy mówi się o czymś po raz pierwszy).

W liczbie pojedynczej rodzajniki określone to: „el” i „la” (odpowiednio dla rodzaju męskiego i żeńskiego), a nieokreślone to: „un” i „una”. W liczbie mnogiej rodzajniki określone to „las” (dla grup żeńskich) i „los” (dla grup męskich oraz mieszanych).

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
męski nieokreślonyun-
żeński nieokreślonyuna-
męski określonyellos
żeński określonylalas

Przykłady:
un coche - samochód (jakikolwiek)
el coche - samochód (konkretny)
los coches - samochody (konkretne)

una lámpara - lampa (jakakolwiek)
la lámpara - lampa (konkretna)
las lámparas - lampy (konkretne)

Miejsce przymiotnika:
Przymiotnik występuje zazwyczaj po rzeczowniku który opisuje (odwrotnie niż w języku polskim):

un coche verde - zielony samochód

Akcent wyrazowy:
Jeśli wyraz kończy się na samogłoskę lub na spółgłoskę „n” albo „s” to akcent pada w nim na przedostatnią sylabę.
Jeśli wyraz kończy się na spółgłoskę inną niż „n” lub „s” to akcent pada w nim na sylabę ostatnią.
Czasem akcent pada na inną sylabę niż wskazana przez powyższe reguły - wtedy sylaba ta jest oznaczona przez akcent graficzny ( ´ ):

coche (samochód) - akcent pada na „o”
comer (jeść) - akcent pada na „e”
mamífero (ssak) - akcent pada na „í”

Istnieje grupa wyrazów występujących w dwóch formach: z akcentem graficznym oraz bez. Znaczenie wyrazu zmienia się wtedy w zależności od formy:

sí - tak          |   si - jeśli

té - herbata  |   te - ciebie

qué - co        |   que - że


Przejdź do ćwiczeń Ćwiczenia


Po kolei:

statystyka