Lección número cero (0)

Wymowa

Pod względem wymowy hiszpański jest jednym z najłatwiejszych języków na ziemi. Zasady wymowy są jasno określone, więc widząc jakieś słowo od razu wiadomo jak je wymówić. Oczywiście istnieją różnice (niekiedy znaczne) w wymowie poszczególnych głosek w różnych częściach Hiszpanii oraz innych krajów hiszpańskojęzycznych. Tutaj podajemy wymowę używaną w środkowej części Hiszpanii.

Wiele liter czyta się w języku hiszpańskim identycznie jak w polskim. Są to: a, b, d, e, f, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u.

Poniżej przedstawione są zasady wymowy pozostałych litery wraz z przykładami (w nawiasie kwadratowym podano wymowę).

LiteraWymowaPrzykład
cprzed „i” i „e” jak angielskie „th”
w innych przypadkach jak „k”
la cena ['th'ena] - kolacja
la ciudad ['th'iudad] - miasto
el cabrón [kabron] - łajdak
gprzed „i” i „e” jak polskie „h”
w innych przypadkach jak „g”
la ginebra [hinebra] - gin
el general [heneral] - generał
la garganta [garganta] - gardło
hzawsze niemela historia [istoria] - historia
jjak polskie „h”la mujer [muher] - kobieta
ñjak polskie „ń”el niño [nińo] - dziecko
qwystępuje tylko w grupach „que” [ke] i „qui” [ki]el queso [keso] - ser
vpomiędzy polskim „w” i „b”vivir [bibir] - żyć
wjak polskie „ł”, występuje tylko w wyrazach obcychWindows [łindołs] - Windows (system operacyjny)
xwymawia się jak „ks”experiencia [eksperien'th'ia] - doświadczenie
ygdy występuje jako samodzielny wyraz czyta się jak „i”, w innych przypadkach jak „j”y [i] - i
yo [jo] - ja
zjak angielskie „th”zanahoria ['th'anaoria] - marchewka


Grupy liter

Istnieje kilka grup liter, które wymawia się inaczej niż wynikałoby to z wymowy poszczególnych liter osobno. Te grupy to:

ch jak polskie „cz”
  el chico [cziko] - chłopiec

gui oraz gue czyta się jak „gi” oraz „ge”. Literę „u” w tych grupach czyta się tylko jeśli jest nad nią znak diarezy (dwie kropki)
  la guitarra [gitarra] - gitara
  la guerra [gerra] - wojna
  el pingüino [pinguino] - pingwin

qui oraz que czyta się jak „ki” oraz „ke”.
  ¿qué? [ke] - co?
  ¿quién? [kien] - kto?

ll jak „j”
  ella [eja] - ona

rr jak dwa „r” obok siebie, tylko bardziej wibrujące
  el error [error] - błąd


Przykłady

Poniżej podane są wszystkie przykłady z tej lekcji wraz z poprawną wymową:


la cena
la ciudad
el cabrón
la ginebra
el general
la garganta
la historia
la mujer
el niño
el queso
vivir
Windows
experiencia
y
yo
zanahoria
el chico
la guitarra
la guerra
el pingüino
¿qué?
¿quién?
ella
el error

Po kolei:

statystyka